فضای سمینار

فضای سمینار تجهیزات نشست‌ تخصصی رویدادهای آموزشی همکاری و بازاریابی از آنجا که این احتمال وجود دارد که شرکتهای دانش بنیان نیاز به معرفی محصولات, فناوری, توانمندی خود را داشته باشند این امکان مجموعه باور در نظر گرفته شده که فضای سمینار را در اختیار بگیرند این کار با هدف انتقال دانش, بازاریابی, معرفی محصولات, […]

شو روم دائم

شو روم دائم نمایشگاه دائم با توجه به نیاز بازارهای جهانی از منظر متمرکز و قابلیت دیده شدن محصول به صورت فیزیکی, تاثیر وجود نمونه محصولات به صورت عینی(درعین فضای واقعیت افزوده بصورت مجازی) برای توسعه صادرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این موضوع نیز از حیث بررسی تجربیات بازرگانان و حضور محصول در […]

میز کار

میز کار میز کار مجازی اشتراکی میز کار مجازی اختصاصی از دیگر خدمات ارائه شونده در بخش بین الملل مجموعه باور میز کار مجازی است که که هم به صورت اشتراکی هم به صورت اختصاصی در فضاهای در نظر گرفته شده که قابل مشاهده در بخش…. در بخش بین الملل در اختیار شرکتهای محترم دانش […]

نیروی بازرگانی و فنی

نیروی بازرگانی و فنی استخدام نیرو مجموعه باور برای شرکتهای دانش بنیان که علاقمند باشند نیروهای انسانی تخصصی, فنی و بازاریابی استخدام کنند این امکان را فراهم میکند که هم به صورت اشتراکی هم به صورت اختصاصی از مجموعه باور با تامین هزینه ها از طرف شرکتهای دانش بنیان این نیروها را استخدام کنند. این […]

خدمات حقوقى

خدمات حقوقى ثبت شرکت عقد قرارداد خدمات مشاوره مالکیت فکری مجموعه هلدینگ باور با ارائه خدمات حقوقى به شرکت ها، راه تجارت و توسعه بازار را در کشورهای همکار هموار ساخته است. خدمات حقوقى که توسط این مجموعه ارائه مى شوند شامل؛ ثبت شرکت، امور مرتبط به عقد قرارداد، ارائه خدمات مشاوره حقوقى قبل، حین […]