درباره ما

کمک به شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناور ایرانی برای صادرات محصولات دانش بنیان، فناورانه و صنایع خلاق از جمله اهداف این مجموعه است.
درهمین راستا، امکانات و خدمات زیر به متقاضیان ارائه می شود؛

براى بهره مندى از خدمات مجموعه باور
و پرکردن فرم درخواست Code QR را اسکن کنید.
• نمایشگاه و شوروم دائم محصولات ایرانى با هدف ارائه و معرفى به تجار
• اجاره اتاق کار اختصاصى به شرکت های ایرانی و بازرگانان با ظرفیت 3 تا 6 نفر
• اجاره میز کار اختصاصى و اشتراکى برای استقرار نمایندگان شرکت های ایرانی
• اجاره فضاى برگزارى کارگاه آموزشى و سمینارهاى تخصصى با ظرفیت 20 نفر
• اجاره محیط برگزارى جلسات تجارى و کنفرانس براى شرکت ها و مؤسسات با ظرفیت 10 نفر
• ارائه خدمات مطالعه بازار و انجام تحقیقات بازار برای شرکت هاى دانش بنیان و فناور و صنایع خلاق