شو روم دائم

نمایشگاه دائم

با توجه به نیاز بازارهای جهانی از منظر متمرکز و قابلیت دیده شدن محصول به صورت فیزیکی, تاثیر وجود نمونه محصولات به صورت عینی(درعین فضای واقعیت افزوده بصورت مجازی) برای توسعه صادرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این موضوع نیز از حیث بررسی تجربیات بازرگانان و حضور محصول در بازار مقصد و ارائه حضوری محصول به خریدار که در مجموع به تسریع فرآیندهای بازاریابی و کنترل کیفیت محصول می انجامد اهمیت آن را دو چندان میکند . در همین راستا و به منظور ایجاد این امکان برای شرکت های دانش بنیان، فضای نمایشگاه دائمی برای شرکتهای دانش بنیان با امکان ارائه و قرارگیری محصولات و کاتالوگ ها در کشورهای هدف که در …اسامی کشورها ومیزان هزینه متراژ غرفه ها وخدمات ارایه شده در مجموعه باور ایجاد شده است قابل مشاهده وانتخاب میباشد.