فضای سمینار

تجهیزات
نشست‌ تخصصی
رویدادهای آموزشی
همکاری و بازاریابی

از آنجا که این احتمال وجود دارد که شرکتهای دانش بنیان نیاز به معرفی محصولات, فناوری, توانمندی خود را داشته باشند این امکان مجموعه باور در نظر گرفته شده که فضای سمینار را در اختیار بگیرند این کار با هدف انتقال دانش, بازاریابی, معرفی محصولات, معرفی کاربردها به مخاطبین و توسعه شبکه ی بازرگانان شرکت در کشور های محتلف میباشد. ضمنا اختصاص تجهیزات ارائه و همچنین مترجم و همکاری در خصوص اطلاع رسانی و بازاریابی و رویدادهای آموزشی و ترویجی و نشست های تخصصی شما وجود دارد.

برای کسب دریافت اطلاعات بیشتر از تعرفه ها, هماهنگی و استفاده از فضای سمینار میتوانید از منوی تماس با ما در ارتباط باشید.