خدمات حقوقى

ثبت شرکت
عقد قرارداد
خدمات مشاوره
مالکیت فکری

مجموعه هلدینگ باور با ارائه خدمات حقوقى به شرکت ها، راه تجارت و توسعه بازار را در کشورهای همکار هموار ساخته است. خدمات حقوقى که توسط این مجموعه ارائه مى شوند شامل؛ ثبت شرکت، امور مرتبط به عقد قرارداد، ارائه خدمات مشاوره حقوقى قبل، حین و بعد از قرارداد و همچنین ثبت حقوق مالکیت فکرى (ثبت اختراع، نشان تجارى و طرح صنعتى) مى باشند. شرکت هایى که تمایل به دریافت هر یک از خدمات بالا را درکشور های اعلام شده و مورد حمایت را دارند، مجموعه باور آمادگى لازم جهت ارائه خدمات مذکور به منظور رشد و ورود شرکت ها در بازارهای بین المللی را دارا مى باشد. بنابراین براى دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه و همچنین درخواست خدمات حقوقى ذکر شده با ما تماس حاصل فرمائید.